Home | Contact

Twentse Bijbelvertaling


Op 30 oktober 2009 verscheen de volledige vertaling van de bijbel, 'Biebel in de Twentse sproake' in een prachtige dundrukuitgave, uitgegeven door Jongbloed.

De nieuwe uitgave van de Biebel in de Twentse Sproake bevat de bundeling van de zes eerder verschenen delen, met een hardcover rug.

Prijs van de algemene editie van de bijbel: € 49,50, verkrijgbaar bij Uitgeverij Jongbloed te Heerenveen of bij de boekhandels in Twente en Duitsland.

Vertaalproject

Vóór de uitgave van de volledige bijbel in dundruk, verscheen de vertaling in zes losse delen bij uitgeverij Van de Berg. Met de verschijning van deel 4 van het Oude Testament op 24 november 2007 was de vertaling van de canonieke boeken van de Bijbel uit de grondtalen in het Twents gereed. Hiermee kreeg ons land de derde bijbelvertaling: na de Nederlandse en de Friese bijbel is er nu ook een Twentse bijbel.

Het werk heeft bijna twintig jaren gevergd. De vertaling is rechtstreeks gemaakt uit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks. Ik ben daarbij bijgestaan door een (interkerkelijke) leesgroep van deskundige theologen en dialectkundigen.

De Stichting Twentse bijbelvertaling, opgericht in 1994, begeleidde de uitgaven. 

Losse delen

Het eerste deel (Nieuwe Testament 1) verscheen in 1994, het laatste (Oude Testament 4) in 2007 bij uitgever Joh. v.d. Berg, Almere/Enschede.

Er zijn zes delen beschikbaar:

Nieuwe Testament 1
€ 12,50 5e druk, 1996, ISBN 90-5512-050-2

Nieuwe Testament 2
€ 12,50 2e druk, 2004, ISBN90-5512-080-4

Oude Testament 1
€ 12,50 2001, ISBN 90-5512-1215

Oude Testament 2 (Psalmen, Klaagliederen)
€ 12,50 2002, ISBN 90-5512-15-9

Oude Testament 3
€ 22,50 2004, ISBN 90-5512-200-9

Oude Testament 4
€ 24,50 2007, ISBN 90-5512-


HOME | CONTACT | HTML | CSS | © 2010 Wendelcom |